Wie zijn wij?

Wij van jeugdkaart brengen de lokale leefwereld van de jeugd in kaart. Wij zijn een team van jonge gedragswetenschappers wat gelooft dat problemen met jongeren het beste opgelost worden door met ze in contact te staan. Door aan te sluiten bij hun leefwereld en met ze in gesprek te gaan, schetsen wij een gedetailleerd beeld van de huidige situatie omtrent risicogedrag (alcoholconsumptie, vandalisme etc.) van minderjarigen. Met de jeugdkaart introduceren wij een concept waarvan wij geloven dat het een fundamentele bijdrage levert aan de wijze waarop we de gezondheid van de jongeren in onze samenleving waarborgen.

Hoe gaan wij te werk?

Aan de hand van demografisch onderzoek, vragenlijsten en interviews, doen wij kennis op over het risicogedrag van minderjarigen. Deze kennis transformeren wij naar jeugdkaarten. Dit zijn kaarten die inzichtelijk maken waar jongeren zich bevinden tijdens risicovolle gedragingen en wanneer deze gedragingen plaatsvinden. Door deze kaart is het voor u in één oogopslag duidelijk waar jongeren en risicovol gedrag samenkomen in uw gemeente.

De jeugdkaart is uit te breiden met onderzoek naar de motieven en weerstanden van zowel de jongeren als hun sociale omgeving. Tot slot ontwikkelen we in samenwerking met jullie een interventie die efficient inspeelt op het risicogedrag met gedragsbeïnvloedingstechnieken.

Wat levert het u op?

Doordat Jeugdkaart in kaart brengt waar, wanneer én waarom er een probleem bestaat, kunnen gemeenten daar ingrijpen waar dit het meest effectief is. Zo kunnen er extra controles worden uitgevoerd bij zogenaamde ‘hotspots’, plekken waar (minderjarige) jongeren samenkomen en de kans op risicovol gedrag hoog is, en juist minder controles op plekken waar de risico’s laag zijn. Daarnaast biedt Jeugdkaart inzicht in wat aanknopingspunten zijn voor preventie en wat juist niet. Op deze wijze wordt er met minder middelen meer resultaat geboekt.

De drie modules die wij aanbieden, de jeugdkaart, de motieven en weerstanden en de interventie, kunnen achter elkaar of los van elkaar ingezet worden. Lees verder voor meer informatie!

Jeugdkaarten

Een jeugdkaart is de eerste module die wij aanbieden. Met een jeugdkaart worden de hotspots in jouw gemeente inzichtelijk! Hotspots zijn plekken waar jongeren samenkomen en er een kans is op risicovol gedrag.

Motieven en weerstanden

In deze module worden de motieven en weerstanden van jongeren en andere betrokkenen in kaart gebracht. Pas als je begrijpt waarom personen bepaald gedrag vertonen, kan je dit gedrag bijsturen.

Interventie

Nadat er in kaart is gebracht welke factoren in uw gemeente een rol spelen bij risicogedrag van minderjarigen is het zaak om de juiste methode te kiezen om deze factoren aan te pakken.

© Copyright - Jeugdkaart